Rekonštrukcia systému rozmrazovania hnedouhoľných vagónov.

Tlačová správa
06.2016
Image icon snipimage.jpg

Slovenské elektrárne a.s. - ENO Nováky

Rekonštrukcia systému rozmrazovania hnedouhoľných vagónov . Technický výpočet, návrh riešenia, dodávka a inštalácia systému ohrevu elektrický príkon 1,89 MW. Dodáka a inštalácia riadiaceho systému AGS - automatizovaný ohrev vagonóv.