Profil

Spoločnosť Austyn International s.r.o. pôsobí na trhu riadenia  prevádzky priemyselných objektov a administratívy - vetrania,vykurovania a osvetlenia  so zámerom dosiahnutia najnižších možných prevádzkových nákladov pri zabezpečení potrieb prevádzkovateľa na hygienu, teplo a svetlo.

Technické riešenia našej spoločnosti majú za cieľ dosiahnuť čo najkratšiu návratnosť investovaných prostriedkov.

Platí pravidlo:

"Energie  v správny čas na správnom mieste a v potrebnom množstve a nie inak"

Pre nás z toho vyplývajú úlohy:

  1. Vytvoriť podmienky pre tzv. "pozitívny ľudský faktor" pri zásobovaní výrobných priestorov energiami.
  2. Zabezpečiť  teplo a svetlo progresívnym spôsobom individuálne pre každý výrobný priestor , vetrať hospodárne podľa  skutočnej potreby.

Ak sa v spolupráci s klientom podarí nájsť spôsob ako efektívne využiť alternatívne zdroje energií nachádzajúce sa vo výrobnom procese vznikne dielo, ktoré pozitívne prekvapí návratnosťou investovaných prostriedkov.

Toto je spoločný cieľ realizácie klienta a  spoločnosti Austyn International.