Poradenstvo

  1. Hala Doprastav , Senec  2005 – Energetická štúdia tepelného hospodárstva.
  2. DT Výhybkárna Prostejov,  2006 – Analýza ekonomickej návratnosti prostriedkov, zvýšenie energetickej kondície haly s návrhom investície vykurovacieho systému.
  3. Siderit – Nižná slaná,  2008 – Koncepcia rekonštrukcie a technické riešenie nového vykurovacieho systému.
  4. ELV Produkt, a.s. Senec,  2008 –Analýza stávajúceho vykurovacieho systému a návrh technických opatrení na zníženie nákladov na vykurovanie.
  5. Trens, a.s. Trenčín , rok 2009 – Analýza činnosti vykurovacieho systému – časť PIŽ a TVA a návrh opatrení optimalizácie nastavenia chodu zariadení.
  6. KSP Bratislava , 2010 – Analýza stávajúceho vykurovacieho systému a návrh technických opatrení na zníženie nákladov na vykurovanie.
  7. SES, a.s. Tlmače, rok 2010 - Štúdia efektívnosti vykurovacieho systému -návrh opatrení.
  8. Uniplast Bratislava, 2013 –  Štúdia efektivity pre stávajúci vykurovací systém návrh opatrení na zníženie spotreby.