Kontakt

AUSTYN International s.r.o.

Nad jazierkom 13
831 07 Bratislava

tel.: +421 948 15 91 68
e-mail: austyn@austyn.sk
web: www.austyn.sk 

Prevádzka spoločnosti

Klincová 24
821 08 Bratislava

Politika integrovaného systému manažérstva spoločnosti