AUSTYN International

Tlačová správa
02.2014
PDF icon Tlačová správa

Spoločnosť AUSTYN International s.r.o. pôsobí na trhu riadenia prevádzky priemyselných objektov a administratívy – vetrania, vykurovania a osvetlenia so zámerom dosiahnutia najnižších možných prevádzkových nákladov pri zabezpečení potrieb prevádzkovateľa na hygienu, teplo a svetlo.

Technické riešenia našej spoločnosti majú za cieľ dosiahnúť čo najkratšiu návratnosť investovaných prostriedkov.

Platí pravidlo:

„Energie v správny čas na správnom mieste a v potrebnom množstve a nie inak“.

Pre nás ako riešiteľa z toho vyplývajú úlohy:
1. Vytvoriť podmienky pre tzv. „pozitívny ľudský faktor“ pri zabezpečovaní výrobných priestorov energiami.
2. Zabezpečiť teplo a svetlo progresívnym spôsobom individuálne pre každý výrobný priestor, vetrať hospodárne podľa skutočnej potreby.

Ak sa v spolupráci s klientom podarí nájsť spôsob ako efektívne využiť alternatívne zdroje energií nachádzajúce sa vo výrobnom procese, vznikne dielo, ktoré pozitívne prekvapí návratnosťou investovaných prostriedkov.
Toto je spoločný cieľ realizácie klienta a spoločnosti AUSTYN International.